دفتر مرکزی :

آدرس: مشهد،خ امام رضا،امام رضا 18،پلاک21

فاصله هتل تا حرم 10 دقیقه

دسترسی به ایستگاه مترو،اتوبوس و بازارهای خرید 10دقیقه

تلفن  : 6و05138526395

فکس :05138531939

ایمیل :